ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΡΟΜΠΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΡΟΜΠΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΜΕ ΤΡΟΜΠΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 80/24-04-2020
ΑΔΑ 690ΘΟΡ1Π-ΕΧΨ
ΑΔΑΜ 20PROC007503068
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear