ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
Αριθμός Εντολής Ν44/27-10-2020
ΑΔΑ Ω32ΦΟΡ1Π-4ΧΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear