ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ν0 60τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ν1 80τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ν2 80τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ν3 100τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ν4 100τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Ν5 100τεμ.
Αριθμός Εντολής 111/24-04-2018
ΑΔΑ Ψ8ΧΧΟΡ1Π-3ΗΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear