ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 93/2019
ΑΔΑ 6ΦΖΒΟΡ1Π-ΗΝΛ
ΑΔΑΜ 19PROC004991404
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear