ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν1 100τεμ.
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν2 100τεμ.
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν3 200τεμ.
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν4 200τεμ.
ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν5 200τεμ.
Αριθμός Εντολής 87/27-03-2019
ΑΔΑ ΨΚΛ1ΟΡ1Π-ΣΦΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear