ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν1 100τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν2 100τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν3 200τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν4 200τεμ.
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ Ν5 200τεμ.
Αριθμός Εντολής 87/27-03-2019
ΑΔΑ ΨΤ0ΦΟΡ1Π-Λ5Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear