ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΏΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 5Α/2022
ΑΔΑ 6688ΟΡ1Π-ΦΝ7
ΑΔΑΜ 22PROC010553499 2022-05-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear