ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1)ΣΩΛΗΝΑΣ PPR ΘΕΡΜΟΚΟΛΗΣΗΣ Φ 32 200 ΜΕΤΡΑ, ΒΑΝΕΣ 1 ΙΝΤΖΑΣ,ΜΟΥΦΕΣ 1 ΙΝΤΖΑΣ,ΤΑΦ 1 ΙΝΤΖΑΣ.
Αριθμός Εντολής 42ΗΛ/04-10-2019
ΑΔΑ ΨΠΜΓΟΡ1Π-ΥΣΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear