ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Τ/Κ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Τ/Κ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ48/25-07-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Αριθμός Εντολής 48/25-07-2023
ΑΔΑ ΨΤΜΓΟΡ1Π-Φ5Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2023 - Ωρα 11:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear