ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΕ 528)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 214/2022
ΑΔΑ ΨΒ3ΣΟΡ1Π-Ο7Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear