ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
Αριθμός Εντολής 29/03-03-2020
ΑΔΑ 6ΙΥΧΟΡ1Π-1ΟΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear