ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (LINK) VHF ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (LINK) VHF ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΕΤ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (LINK) VHF ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ.
Αριθμός Εντολής Τ19/05-03-2019
ΑΔΑ 67Υ1ΟΡ1Π-ΟΑΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear