ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΑΝΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 88/2019
ΑΔΑ ΩΣΚΝΟΡ1Π-930
ΑΔΑΜ 19PROC005001726
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear