Προμήθεια σεντονιών με το λογότυπο του ΕΚΑΒ για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια σεντονιών με το λογότυπο του ΕΚΑΒ για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 182/2019
ΑΔΑ 99ΔΚΟΡ1Π-Α65
ΑΔΑΜ 19PROC005585984
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear