ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-05-2023
Αριθμός Διακήρυξης 3Α/23/2023
ΑΔΑ 6ΓΨ6ΟΡ1Π-1ΞΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-07-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear