ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΙΕΛ (με κόκκινο λογότυπο του ΕΚΑΒ κεντημένο) 150τεμ.
Αριθμός Εντολής 39/23-01-2020
ΑΔΑ ΨΗΨΨΟΡ1Π-ΩΡΨ
ΑΔΑΜ 20PROC006436599
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear