ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 48ΗΛ/22-10-2020
ΑΔΑ ΩΜΑΤΟΡ1Π-ΝΞ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear