ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΣΑΣΜΑΝ ΚΩΔ:0Α5300015Χ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 9932 ΜΑΡΚΑΣ VW Τ5 ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H029158 KAI ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ BPC

2) ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ ΚΩΔ:070103267ΑΧ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ KHI 9965 ΜΑΡΚΑΣ VW T5 ΜΕ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H081743 KAI ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒPC
Αριθμός Εντολής 9 & 107/17-01-2019
ΑΔΑ 63ΥΠΟΡ1Π-ΖΨΜ
ΑΔΑΜ 19PROC005427320
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear