ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣΜΑΝ, ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΜΑΡΚΑΣ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣΜΑΝ, ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΜΑΡΚΑΣ VW

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ VW - ΣΑΣΜΑΝ ΚΩΔ: 0Α5300043ΤΧ
Αριθμός Εντολής 110/24-10-2022
ΑΔΑ 6ΗΕΘΟΡ1Π-ΙΗΝ
ΑΔΑΜ 22PROC011493876
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear