ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΣΜΑΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΑΣΜΑΝ JUMΡER III 2.2 HDI (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) ΚΩΔ:C2232H0
Αριθμός Εντολής 172/25-06-2018
ΑΔΑ ΩΜ8ΘΟΡ1Π-62Ω
ΑΔΑΜ 18PROC003952918
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear