ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER) ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ (SCANNER) ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΙΠΕΔΟΙ (FLATBED) ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNER) ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 4τεμ.
Αριθμός Εντολής 120/24-11-2022
ΑΔΑ ΩΑΖ6ΟΡ1Π-Γ54
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-12-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear