ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 (Scanner Α4)
Αριθμός Εντολής 21/02-04-2018
ΑΔΑ ΩΠΜΝΟΡ1Π-Μ1Ξ
ΑΔΑΜ 18REQ002897949
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear