Προμήθεια σε σάκους μεταφοράς νεκρών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια σε σάκους μεταφοράς νεκρών

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια σε σάκους μεταφοράς νεκρών
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 16ΥΓ/16-10-2018/2018
ΑΔΑ 7ΝΙΣΟΡ1Π-Χ93
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear