ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε.Ι.Α ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (110ΕΚ ΕΠΙ 80ΕΚ), ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ. 2.500 ΡΟΛΛΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ
Αριθμός Εντολής 35/08-03-2022
ΑΔΑ 9Ξ0ΗΟΡ1Π-28Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear