ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 8ΥΓ/07-06-2017
ΑΔΑ 6Η91ΟΡ1Π-ΒΣΝ
ΑΔΑΜ 17PROC001559383
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear