ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 25/2019
ΑΔΑ 7Ζ7ΘΟΡ1Π-Τ07
ΑΔΑΜ 19PROC005448757
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear