ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β10/23-3-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β10/23-3-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης Β10/2018
ΑΔΑ Ω8Ρ0ΟΡ1Π-3ΓΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear