ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑ ΓΙΑ PEUGEOT BOXER DIESEL Ο.Ε. ORIGINAL EQUIPMENT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑ ΓΙΑ PEUGEOT BOXER DIESEL Ο.Ε. ORIGINAL EQUIPMENT

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑ ΓΙΑ PEUGEOT BOXER
DIESEL Ο.Ε. ORIGINAL EQUIPMENT
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης 67/2023/2023
ΑΔΑ 691ΗΟΡ1Π-ΜΙ5
ΑΔΑΜ 23PROC013361977 2023-09-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-09-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear