ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER
Αριθμός Εντολής 163/11-10-2017
ΑΔΑ 7ΘΚ0ΟΡ1Π-6ΨΞ
ΑΔΑΜ 17REQ002074167
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear