ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ(ΚΟΛΛΑΡΑ)ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ(ΚΟΛΛΑΡΑ)ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ(ΚΟΛΛΑΡΑ)ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ).
Αριθμός Εντολής 24/18-02-2020
ΑΔΑ 6ΘΙ0ΟΡ1Π-ΧΨΩ
ΑΔΑΜ 20PROC006406419
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear