Προμήθεια Ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου, ροόμετρων για ασθενοφόρα οχήματα και ρυθμιστών πίεσης με ροόμετρο για φορητές φιάλες (ΑΕ 67) ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου, ροόμετρων για ασθενοφόρα οχήματα και ρυθμιστών πίεσης με ροόμετρο για φορητές φιάλες (ΑΕ 67) ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Ρυθμιστών πίεσης για φιάλες οξυγόνου, ροόμετρων για ασθενοφόρα οχήματα και ρυθμιστών πίεσης με ροόμετρο για φορητές φιάλες (ΑΕ 67) ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2022
Αριθμός Διακήρυξης 08/2022
ΑΔΑ 6ΒΝΩΟΡ1Π-ΘΞΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-03-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear