ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ Ο2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MERCEDES -CITROEN ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VW ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ Ο2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MERCEDES -CITROEN ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VW ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ Ο2 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MERCEDES -CITROEN ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VW ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Ν50/30-09-2021
ΑΔΑ 68Τ4ΟΡ1Π-3Φ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear