ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ Ο2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ Ο2

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΕΩΣ Ο2
Αριθμός Εντολής 36/26-03-2020
ΑΔΑ ΩΛΕ9ΟΡ1Π-ΟΔΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear