ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2828/2017
ΑΔΑ 6Η2ΒΟΡ1Π-ΕΦΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear