ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ρινικοί καθετήρες Ο2 600τεμ.
Αριθμός Εντολής 25/21-01-2019
ΑΔΑ ΩΞ56ΟΡ1Π-7ΧΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear