ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ ME ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (VENTURI) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ ME ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (VENTURI) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ ME ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (VENTURI) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΣΥΡΟ, ΡΟΔΟ)
Αριθμός Εντολής 26/18-02-2020
ΑΔΑ 6119ΟΡ1Π-Π5Θ
ΑΔΑΜ 20PROC006403694
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear