ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΑΦΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ:
-Ράφι 92 Χ 30 Τεμάχια 5
-Ράφι 122 Χ 30 Τεμάχια 10
-Ράφι 92 Χ 46 Τεμάχια 15
-Ράφι 122 Χ 46 Τεμάχια 30
-Κολώνα Τ36 200 Τεμάχια 52
-Πέλμα Τ36
Τεμάχια 52
-Μπουλώνι Μ8 Τεμάχια 560
Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση
Αριθμός Εντολής 5/17-01-2019
ΑΔΑ ΨΦΠ1ΟΡ1Π-ΚΥ6
ΑΔΑΜ 19PROC005658311
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear