ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ABC 40% ΜΕ ΜΟΝΟΡΑΦΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ, 20 ΤΜΧ.
2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 2KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ABC 40% ΜΕ ΜΟΝΟΡΑΦΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ, 23 ΤΜΧ.
3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 3KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ABC 40% ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΟΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ, 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 104/27-06-2017
ΑΔΑ Ω8ΗΧΟΡ1Π-Ε1Ψ
ΑΔΑΜ 35111300-8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear