ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (Ξηράς κόνεως 6 kgr) 10τεμ.
Αριθμός Εντολής 155/26-08-2020
ΑΔΑ ΨΥΥΒΟΡ1Π-Φ2Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear