ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12ΚΙΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
Αριθμός Εντολής 148/03-10-2018
ΑΔΑ 7Ν2ΤΟΡ1Π-ΡΡΨ
ΑΔΑΜ 18PROC003848629
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear