Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 259/28-09-2020
ΑΔΑ 63ΝΕΟΡ1Π-ΟΥΠ
ΑΔΑΜ 20PROC007639215
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear