ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΗΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΗΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΗΣ.
Αριθμός Εντολής Κ1/09-11-2023
ΑΔΑ 9Η3ΦΟΡ1Π-9ΡΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-11-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear