Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 267/06-10-2020
ΑΔΑ 9ΨΛΗΟΡ1Π-ΑΚΤ
ΑΔΑΜ 20PROC007640088
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear