ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 3KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, ABC 40% με Δοχείο Μονόραφο και Κλείστρο Μεσαίο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Χαρακτηριστικά :
Χωρητικότητα 3Kg
Κατασβεστική ικανότητα 13A 55B C για τάση < 35 Kv
Υλικό κατάσβεσης ABC 40% Ξηρά Σκόνη
Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C μέχρι 60°C
Πίεση δοκιμής 25 bar
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 17,00 bar
Ποωθητικός παράγοντας Ν 2
Ύψος δοχείου 470 ± 5 mm
Διάμετρος δοχείου 110 ± 1 mm
Πάχος τοιχώματος 1,50 ± 1 mm
Βαλβίδα ασφαλείας 21-26 bar
Βαφή RAL 3000
Προσεγγ. Μεικτό βάρος 5,10Kg
Ογκος 3,45 Lt T
Tara 2,10 Kg
Αριθμός Εντολής 79/02-07-2018
ΑΔΑ 6ΣΒ5ΟΡ1Π-ΟΟΙ
ΑΔΑΜ 18REQ003352086
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear