ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 2KG 5τεμ.
2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 3KG 5τεμ.
3) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6KG 15τεμ.
4) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 5KG 7τεμ.
Αριθμός Εντολής 32/05-04-2023
ΑΔΑ Ψ5ΗΟΟΡ1Π-9ΛΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear