ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 2Κg
Αριθμός Εντολής 7/15-01-2019
ΑΔΑ Ω9ΣΚΟΡ1Π-ΛΞ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear