ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΑΓΟΡΑ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΦΙΑΛΗ CO2 45KG ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)
Αριθμός Εντολής 406/11-08-2017
ΑΔΑ ΨΣΒΟΟΡ1Π-ΛΩΟ
ΑΔΑΜ 17PROC001966583
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear