Προμήθεια πυροσβεστήρων 2 kg με βάση, ξηράς σκόνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πυροσβεστήρων 2 kg με βάση, ξηράς σκόνης

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πυροσβεστήρων 2 kg με βάση, ξηράς σκόνης
Τεμάχια 5
Προϋπολογισθέν ποσό 150,00€
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 5870/2018
ΑΔΑ Προμήθεια πυροσβεστήρων 2 kg με βάση, ξηράς σκόνης
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear