ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ψυκτικό υγρό πετρελαιοκινητήρων G-12
Αριθμός Εντολής 44/28-03-2020
ΑΔΑ ΨΧ25ΟΡ1Π-ΑΔΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear