ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ R134a – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ R134a

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134a, ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 176/26-10-2017
ΑΔΑ ΩΜΙΒΟΡ1Π-9ΓΨ
ΑΔΑΜ 17REQ002150463
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear